BODEMSANERING MIDDENTERREIN

Periode: 2016-heden
Projectomvang: > € 2 miljoen

Aan de Zandzuigerkade in ’s-Hertogenbosch zijn tot 2009 twee metaalrecycling bedrijven actief geweest. Na de verplaatsing van deze bedrijven, heeft dit terrein lange tijd braak gelegen. Op het terrein was sprake van een grondverontreiniging met zware metalen, olie en PCB’s en een grondwaterverontreiniging met VOCl. Met de sanering wordt het terrein geschikt gemaakt voor een nieuw logistiek centrum.

Enkele kenmerken van deze sanering zijn:
• Het selectief ontgraven van 25.000m³ grond
• Separaat afvoeren van 30.000 ton grond met verschillende kwaliteiten (extractief/thermisch reinigen en deel storten)
• Het uitvoeren van een grondwatersanering over een oppervlakte van 15.000m2 (freatisch en ondiep)