Expertises

Onze projecten starten wij altijd met het zeer grondig doornemen van alle informatie. In overleg met onze opdrachtgever bepalen we dan wat de meest optimale oplossing is. Met onze zeer ervaren partners en eigen vakspecialisten realiseren wij de meest optimale maatwerkoplossing voor nagenoeg elke bodemverontreiniging. Vooraf maken wij kosten, kansen en risico’s.

Onze projecten kunnen wij op diverse manieren uitvoeren. Zo voeren wij bodemsaneringen uit op basis van meervoudige aanbestedingen, RAW-bestek, werkplan en/of specifieke uitvraag .

Verder bieden wij ook de mogelijkheid om een bodemsanering volledig risicodragend en inclusief complete milieukundige begeleiding uit te voeren.
Volledig risicodragend betekent voor ons dat wij de bodemsanering uitvoeren inclusief extra grondverontreiniging, meer infrastructuur, langdurige grondwatersanering, procedures e.d.. Daarbij laten wij ons toetsen door een extern, onafhankelijk, adviesbureau die de eindcontrole uitvoert.

Als opdrachtgever loop je op deze manier geen enkel risico meer.

“In Noord-Brabant hebben wij diverse complexe bodemverontreinigingen gesaneerd met ons unieke concept: volledig risicodragend en tegen een vooraf afgesproken vaste prijs. Wij zorgen ervoor dat het terrein weer toekomstbestendig is, zonder publieke en private aansprakelijkheden. Met onze unieke werkwijze vermijden wij bewust de gemakkelijkste weg.”