Waterbehandeling

Waterzuivering

MTB ontwerpt, plaatst en beheert (grond)waterzuiveringen geheel in eigen beheer. Dit veelal voor eigen bodemsaneringen. Wij hebben ervaring met het zuivering van een breed scala aan mobielen en vluchtige verontreinigingen. Voor het zuiveren hebben wij eigen zuiveringsapparatuur (zoals bioreactoren, plaatbeluchters, olie/waterscheiders, zandfilters).