Certificering

MANAGEMENTSYSTEEM

Binnen ons bedrijf streven wij naar een gezonde balans tussen mens, milieu en economie. Dit hebben wij in ons managementsysteem geborgd. Ons managementsysteem bestaat uit drie pijlers: kwaliteit, milieu en veiligheid.

Kwaliteitsmanagement

Voor het borgen en verbeteren van de kwaliteit van onze diensten hebben wij een kwaliteitsmanagementsysteem ingevoerd. Ons kwaliteitsmanagementsysteem is gecertificeerd volgens de norm ISO9001:2015.

Milieumanagement

Om de milieu-impact van ons bedrijf te beheersen en zo mogelijk te minimaliseren hebben wij een milieumanagementsysteem gebaseerd op de ISO14001:2015.

Veiligheidsmanagement

De veiligheid en gezondheid van de medewerkers van onze projecten borgen wij op basis van de VGM Checklist Aannemers, 2017/6.0. Zowel bij ons advies en uitvoeringsprojecten houden wij rekening met veiligheid en gezondheid.
Wij zijn dan ook VCA** gecertificeerd

Besluit bodemkwaliteit

Vanuit het Besluit bodemkwaliteit zijn wij erkend onder de BRL SIKB 7000 (certificaat NC-SIK-70338) voor:

  • Protocol 7001: Uitvoeren van landbodemsanering met conventionele methoden (versie 6.0)
  • Protocol 7004: Tijdelijk uitplaatsen van grond (versie 6.0)
Menu