Saneren en bouwrijp maken bedrijfsterrein Boxtel

Periode: 2019
Projectomvang: € 0,5 – 1 miljoen

Aan Boseind in Boxtel is in de tweede helft van de vorige eeuw een chemisch bedrijf actief geweest. Dit terrein lange tijd braak gelegen. Op het terrein was sprake van een grondverontreiniging met DDT en zware metalen. Met de sanering wordt het terrein geschikt gemaakt voor een nieuw logistiek centrum.

Enkele kenmerken van deze sanering zijn:

  • Aanleg hoofriool inclusief bemaling
  • Herschikken circa 3.000 m³ sterk verontreinigde grond inclusief ontwatering gedurende werkzaamheden
  • Separaat afvoeren van circa 300 ton sterk verontreinigde grond (thermische reiniging)